Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, March 25, 2010

A bit of colour / Lite färg
Bits and pieces of paintings. It snowed all day. Maybe we should all pour watercolour on the snow.
Små bitar av målningar. Det har snöat hela dagen. Vi kanske borde hälla vattenfärg i snön.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig