Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, March 27, 2010

Thank you / Tack

for your lovely comments about my little paintings, sketches, pieces of paintings! I rarely even complete a painting, only when I combine it with collage or photography, such as painting on top of a photograph and then scanning it. And I never show my paintings to people but now I'm glad I did!
för alla fina kommentarer om mina små målningar, skisser, bitar av akvareller! Jag gör sällan färdigt en målning, bara när jag kombinerar med collage eller foto, t.ex. när jag målar på fotografier och scannar in dem. Och jag visar aldrig mina målningar för folk men nu är jag glad att jag gjorde det!


I bought a bunch of dry, pale green stalks and vaguely believed anything would happen when I put them in water. The yellow petals didn't even show. Everyday magic, yay!
Jag köpte en hög torra, grågröna stjälkar och tvivlade på att något skulle hända när jag stoppade dem i vatten. Syntes inte det minsta lilla gula på blommorna. Vardagsmagi!

 
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig