Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, March 22, 2010

Because it's been a long time since I showed you... / För det är länge sedan jag visade...


My sister's eight-second film! Hit play! / Min systers åtta sekunder långa film! Tryck på play!


by Louise Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig