Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, March 22, 2010

I just signed a book deal / Jag skrev precis på ett bokkontrakt

with Chronicle Books. My images will be included in an "Inspiration book" due for publication in 2011. I'll get back to you with more information about the project closer to publication.

I was contacted weeks ago and have discussed the book via e-mails since I do not automatically jump up and down because a publisher contacts me (I had a children's book accepted by a Swedish publisher before but my script was slaughtered and I decided to take it back). I'm the kind of person who wants to know what I'm getting myself into, who wants to be in control - which is why I started my own business and publishing house - and who doesn't really need to feel approved. That being said, it's nice that my work gets noticed and that people like what I do, and I have a feeling I will be in very good company in the book. Funny thing is that I've thought about contacting Chronicle Books with a book idea of my own since I have some of their books and like them a lot, for instance Living Out Loud by Keri Smith.

2011 feels really far away right now. I had enough trouble waiting for The Roommate to premier in December - now it looks like the film will also be released in 2011.

Jag skrev precis på ett bokkontrakt med Chronicle Books. Mina bilder kommer att finnas med i en "Inspiration book" som kommer ut 2011. Jag återkommer med mer information närmare tiden för publicering.

Jag blev kontaktad för några veckor sedan och har diskuterat boken via mail eftersom jag inte automatiskt hoppar upp och ner av glädje när ett förlag kontaktar mig. (Jag fick en barnbok antagen hos ett svenskt förlag förut men mitt manus blev totalt slaktat så jag tog tillbaka det.) Jag vill veta vad jag ger mig in på; jag vill ha kontrollen själv - det är också därför jag startade eget företag och förlag. Jag är inte en person som behöver bli godkänd av andra. Men - det är trevligt att mitt arbete uppmärksammas och att folk gillar det jag gör, och jag har en känsla av att jag kommer att vara i väldigt gott sällskap i boken. Lustigt nog hade jag tänkt kontakta Chronicle Books någon gång om en egen bokidé eftersom jag har och tycker om flera av deras böcker, t.ex. Living Out Loud av Keri Smith.

2011 känns just nu ganska långt bort. Tyckte det var tillräckligt jobbigt att vänta tills The Roommate har premiär i december. Jag ser nu att filmen inte heller kommer förrän 2011.  


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig