Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, March 21, 2010

Waffles and snow / Våfflor och snö


My aunt invited me for waffles today
Min moster bjöd på våfflor idag


No spring in sight - but I heard drops falling from the roof.
Ingen vår i sikte - men jag hörde droppar falla från taket.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig