Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, February 24, 2010

Who's the girl behind the mask? 7 things about me / Vem är hon bakom masken? 7 saker om mig

I was tagged by Ann Flowers of A Beautiful Party to write 7 things about myself and ask 7 other creative bloggers to do the same. Jag har blivit taggad av Ann Flowers från A Beautiful Party att skriva 7 saker om mig själv och be 7 andra kreativa bloggare att göra likadant.


1. I drink black coffee in the morning and afternoon and green tea (lemon) at night.
2. I like to travel by air and I like the feeling when my head is pushed back against the chair during take-off.
3. Some of my favourite places are Rome, London, a beach I went to in France and a beach in Härnösand.
4. I don't have Photoshop.
5. I only feel bored when I'm waiting for people to respond to my messages. I like instant interaction.
6. I once went to Assisi to see Giotto's little crying angel in the painting here.
7. I like efficiency.


1. Jag dricker svart kaffe när det är morgon och eftermiddag och grönt té (citron) på natten.
2. Jag gillar att flyga och känslan när huvudet trycks bakåt när planet lyfter.
3. Några av mina favoritplatser är Rom, London, en strand jag varit till i Frankrike och en strand i Härnösand.
4. Jag har inte Photoshop.
5. Jag känner mig bara uttråkad ibland, när jag väntar på att folk ska svara på mina meddelanden. Jag gillar omedelbar kommunikation.
6. En gång åkte jag till Assisi för att se Giottos lilla gråtande ängel i
den här målningen.
7. Jag gillar effektivitet.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig