Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, February 23, 2010

So blue and white it hurts / Så vitt och blått att det gör ont


Very cold again, -21°C here and -35 where my mum lives. In Fahrenheit, that would be -5.8 and -31F. My newly wallpapered yellow room seems very sunny indeed in a sort of opposite way to this photo. Väldigt kallt igen, -21° här och -35° där min mamma bor. Mitt nytapetserade gula rum ser verkligen soligt ut på ungefär motsatt vis jämfört med denna bild.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig