Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, February 26, 2010

A bit of shopping, Härnösand today, a golden letter and some tulips / Lite shopping, Härnösand idag, ett guldbrev och några tulpaner

I'm writing something for another blog today because I'm going to be their guest blogger tomorrow! Will let you know when my post is up. In the meantime, these are a few pictures from today. Jag håller på att skriva en text till en annan blogg för jag ska gästblogga där i morgon! Återkommer när min text ligger ute. Tills vidare kommer här några bilder från idag.

These are the little things I bought on sale in Örnsköldsvik... De här små sakerna köpte jag på rea i Ö-vik...


I put the headband on, I put some change in my purse and went for a long walk in the heavy snowfall (yes, more).
Jag tog på mig diademet, stoppade pengar i börsen och gick på en lång promenad i det rejäla snöfallet (just det, ännu mer).
Came home, had received a party invitation! Kom hem och hade fått inbjudan till ett kalas!


Took photos of tulips. Went to post office. Postponed writing guest blog post. Will get back to it straight away. In a minute. When I've had some coffee. Fotograferade tulpaner. Sköt upp att skriva gästbloggtexten. Ska genast börja med den. Snart. När jag druckit kaffe.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig