Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, February 8, 2010

Summer horse / Sommarhäst
I want summer, I want to pick little horses in the meadow. Jag vill ha sommar, jag vill plocka små hästar på en äng.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig