Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, February 6, 2010

The travelling camera project / Resande kameraprojektet

Thank you everyone who wanted to join the travelling camera project! I will send the camera next week to the first person on the list :) The camera will travel to Singapore, Egypt, America, Italy and Sweden (Stockholm) and back to me!

If you decide to do a travelling camera project of your own, please let me know and we can link to each other!


Tack alla som ville vara med i mitt resande kameraprojekt! Jag kommer att skicka kameran nästa vecka till första personen på listan :) Kameran kommer att färdas till Singapore, Egypten, USA, Italien och Sverige (Stockholm) och tillbaka till mig!

Om någon annan bestämmer sig för att göra ett resande kameraprojekt, säg gärna till så kan vi länka till varandra!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig