Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Wednesday, February 10, 2010

A find, a girl, a butterfly package and a travelling camera / Ett fynd, en flicka, ett fjärilspaket och en resande kamera

Yesterday I sent the travelling camera and a small notebook to the first recipient, in Singapore... I'm already excited to see everyone's photos even though they are months away.
Igår skickade jag iväg den resande kameran och en liten anteckningsbok till första personen på listan, i Singapore... Jag är redan spänd på att se allas bilder fast jag vet att jag inte får se dem på månader.


I also sent packages to afiori customers...
Jag skickade också iväg paket till afioris kunder...I received an exciting package as well: an old, half broken analogue camera I ordered on Ebay. Why? Because it has a 50 mm lens which happens to be INCREDIBLE and I can attach it to my digital camera with an adapter! I was so relieved to see the lens was in great condition. A new one costs more than 15 times what I paid for the entire old camera... It was so cheap I won't even tell you because you'll think I'm lying.

Jag fick också ett spännande paket: en gammal, halvtrasig analog kamera som jag beställt via Ebay. Varför? Jo, för att den har ett 50 mm objektiv som råkar vara OTROLIGT och som jag kan använda till min digitalkamera med hjälp av en adapter. Jag blev väldigt lättad när jag såg att objektivet var i så bra skick. Ett nytt kostar mer än 15 gånger det jag betalade för en hel gammal kamera... Det var så billigt att jag inte ens tänker tala om det för ni kommer inte att tro mig.


Today I met Hanna Persson of www.hannapersson.se and tried my new lens on her :) It has a manual focus and a very large aperture, meaning the depth of field can be very small (fuzzy background, highlighted object).
Idag träffade jag Hanna Persson från www.hannapersson.se och provade mitt nya objektiv på henne :) Det har manuell fokus och väldigt stor bländare, vilket betyder att man kan få mycket kort skärpedjup (suddig bakgrund och mycket framträdande motiv).


Nice, huh? Meaning the photographs, the girl and that smashing bow (Sonia Rykiel for H&M, she told me).
Fint, eller hur? Alltså både fotografierna, motivet och den tjusiga rosetten (Sonia Rykiel för H&M, sa hon).

Tomorrow I shall be leaving on a jet plane! See you later :)
I morgon kommer jag att ta en flygtur! Vi hörs senare :)
Share:

10 comments

A Beautiful Party said...

where are you going?

Pretty Things said...

I just love the packages!

Chris said...

Have a safe and lovely trip!

Debra said...

Safe travels, dear heart! I love that you got such a great deal on your lens! The results are just lovely. YOU are lovely!

Can't wait to hear about your trip!

Love and hugs,
Debbie

Anonymous said...

good post, good photographs and great link. thank you.:)

Johannes said...

Mmm kan inte annat än instämma! eBay är en guldgruva för äldre objektiv! =D Har gjort några fynd där jag med. Kan tipsa om att det finn enstaka fynd ibland på Tradera också.

Ha en superbra dag! :)

/J

-elle♡ said...

such a beautifully wrapped package<3
where r ug going?

Artsnark said...

Congrats on your steal of a deal! Safe travels

LadyFi said...

Such pretty packages and a delightful bow!

So, where are you headed off to? Somewhere with less snow?

caroline said...

i'm thrilled you still keep on blogging! have a wonderful trip

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig