Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, October 31, 2009

You have to make the best of it / Man får göra så gott man kan

It's getting darker and colder by the minute. I don't like winter; you know I don't. Yesterday I went winter shopping and found a few nice things which I photographed during whatever little daylight there was.
Det blir mörkare och kallare för varje minut. Jag gillar inte vinter, ni vet att jag inte tycker om vintern. I går var jag och vintershoppade och hittade några fina saker som jag skyndade mig att fotografera innan det blev kolsvart igen.

********** the shopping *********
1. Winter boots, soft and furry and NOT made from dead animals' bodies, thank you! I wanted to shop local, I tried but I couldn't bear to buy suede shoes. It's someone's skin, ripped from a body :-( / Vinterkängor, mjuka och gosiga och INTE gjorda av döda djur. Finns mycket att välja på i butiken Din Sko. Jag ville handla lokalt, jag försökte verkligen men kunde inte förmå mig att köpa mockaskor, någons hud som slitits från en kropp :-(

Non-leather boots:2. Hello Kitty chocolate advent calendar. Yes, I know it's not even November yet but you need to have something to aim for. It's going to take a lot of other chocolate for me to steer clear of opening it.
Hello Kitty chokladadventkalender. Jag vet att det inte ens är november än men man måste ha mål här i livet. Det kommer att krävas stora mängder annan choklad så att jag inte äter upp den.


3. Non-ugly reflectors. I drove through town in the dark yesterday afternoon and was very upset with pedestrians who walked straight into the street when there are hardly any streetlights in this town. Then I came home and took a look at my own black coat.
Ickefula reflexer. Jag körde genom stan i mörkret i går eftermiddag och retade mig på alla fotgängare som klev rakt ut i gatan när det inte finns några gatlyktor här omkring. Sedan kom jag hem och såg min egen svarta kappa.


4. Frames for some of my photographs and collages. I'm very disappointed with these frames though because the measurements are off (you can see that the black edge around my pink flower photograph is nearly hidden under the mat) and the black paint has stained the mats! I think I'll be returning them.
Ramar till några av mina fotografier och collage. Jag är besviken över ramarna för måtten är fel (man kan se att den svarta kanten runt blomfotografiet knappt syns; öppningen är nästan en centimeter mindre än det stod) och den svarta färgen har gjort fläckar på passepartouterna! De såg smutsiga ut när jag öppnade plasten. Jag kommer nog att lämna tillbaka dem.(Frame sizes are 30x30 cm, 30x40 cm, 18x24 cm.)


Happy Halloween to those who celebrate!! / Glad Halloween till dem som firar!!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig