Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, October 30, 2009

Yeah! Front page on Etsy and new books! / Förstasida på Etsy och nya böcker!


It is half past midnight; I'm about to turn off the computer and see that one of my newest journals is on the Etsy front page! Yay! This has been a good day. Except now it's tomorrow, so I hope tomorrow will be good too.
Det är en halvtimme över midnatt; jag ska precis stänga av datorn och så ser jag en av mina nyaste böcker på Etsys förstasida! Jippi! Det här var en bra dag. Fast nu är det redan i morgon så jag hoppas att morgondagen också blir bra.


I would like to introduce these new books. Say hello, everyone! The little black book is ready to know all your secrets! I think it would be a fun present at a bachelor / bachelorette party, hen night or whatever you call it in your country :) Available here with hot pink pages and here with white ones.

Jag vill presentera dessa nya böcker. Säg hej, allihop. Den lilla svarta är redo att få reda på alla dina hemligheter! Den skulle också vara en rolig present på möhipppa / svensexa, tycker jag. Finns att inhandla här med ceriserosa sidor och här med vita.


Also, a new one-of-a-kind scrapbook, journal, photo album, guest book...
Dessutom, en ny, helt unik scrapbook, dagbok, fotoalbum, gästbok...


And a more, um, normal notebook with lots and lots of colours inside!
Och en mer, hm, normal anteckningsbok med massa massa färger inuti!


All available in my shop. / Allt finns i min butik.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig