Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, September 25, 2009

afiori at the market / afiori på marknad

Tomorrow I'm taking afiori to an outdoor town market in Kramfors, about 45 minutes by car from Härnösand. There's an airport; those of you outside Sweden, please book your tickets with Kramfors - Sollefteå airport as the destination ;)
The market is open 10 - 2 and I'm going to have a little table with books, photographs and cards.

I morgon tar jag med mig afiori till en marknad i Kramfors, så ni som är i Sverige kan lätt köra dit eller flyga till Kramfors - Sollefteå flygplats ;)
Marknaden pågår från 10 till 14 och jag ska ha ett litet bord med böcker, fotografier och kort.


I don't like autumn but I do like yellow, green and red, so I include some autumn trees.
Jag gillar inte höst men jag gillar gult, grönt och rött, så här är även några höstträd.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig