Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, September 23, 2009

An inspiration board / En inspirationstavla

Today, Brenda of BrendasWeddingBlog.com is using my Visual Poetry 5, Purple Rain, for this wedding-related inspiration board! I think it's a beautiful collection of colours and items and was surprised but delighted when she chose my photograph as inspiration since purple, green and black may not exactly be the first choices when it comes to wedding colours, but why not? I recently made a beautiful custom wedding guest book to go with specific colours of a wedding and now I'm inspired to make something in this colour scheme as well.

I have never used an inspiration board myself and am intrigued. They can probably be used for all sorts of things. I should probably make one. *Wanders off muttering to herself*Idag använder Brenda från BrendasWeddingBlog.com mitt fotografi Visuell Poesi 5, lila regn, till den här bröllopsrelaterade inspirationstavlan! Jag tycker det är en vacker samling färger och föremål och jag var förvånad men förtjust att hon valde mitt fotografi som inspiration eftersom lila, grönt och svart kanske inte är de första färgerna man tänker på till ett bröllop - men varför inte? Jag har nyligen gjort en vacker specialbeställd gästbok för att passa med färgschemat i ett bröllop; nu får jag lust att göra något i de här färgerna också.

Jag har aldrig använt en inspirationstavla men de är säkert jättebra och användbara till massa saker. Jag borde nog göra en. *Går iväg och muttrar för sig själv*

I'm still wondering about you Australian readers. Are you alright there in the red dust fog?
Jag undrar fortfarande hur det är med resten av de australiensiska läsarna. Är ni ok där i den röda dammdimman?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig