Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, September 27, 2009

A few photos from the market / Några bilder från marknaden

The market in Kramfors was small but had an interesting mix of sellers and a lot of customers! Marknaden i Kramfors var liten men hade en intressant blandning säljare och en hel del kunder!

My little table. First time afiori notebooks, scrapbooks and photographs were sold outdoors.
Mitt lilla bord. Första gången anteckningsböcker, scrapbooks och foton från afiori såldes utomhus.

Me looking transparent since I sleep too little. Scarf made for me by Snap. Later it got rather warm and sunny and some people even walked around wearing t-shirts.
Jag som ser genomskinlig ut eftersom jag sover för lite. Halsduk gjord till mig av Snap. Senare under dagen blev det ganska varmt och soligt; vissa gick till och med omkring i t-shirt.


I liked popcorn lady's wagon and her striped apron.
Jag gillade popcorndamens vagn och randiga förkläde.


Afterwards I went to a flea market and bought the prettiest, smallest cups in the world. I'll show you later. For now, have a look at this work of art below which has to be one of the saddest (framed!) photographs in the world, also available at the antiques store / flea market http://www.upplevauktion.com/. Will you make the girl stop crying, please? Will you take her into the safety of your kitchen, hang her weepy face on the wall and just plain make her stop? These are just phone camera pics but I can assure you the tears in that photo are at least the size of potatoes.


Efteråt stannade jag till på en antik & loppis och köpte de sötaste, minsta kopparna i världen. Kommer att visa dem senare. Tills vidare, ta en titt på konstverket ovan som måste vara en av de ledsnaste bilderna (inramad!) som finns. Den går att köpa på samma ställe, www.upplevauktion.com. Kan du få henne att sluta gråta, tack? Kan du ta in henne i ditt varma kök, hänga hennes griniga fejs på väggen och få henne att sluta? Det här är bara mobilkamerabilder men jag kan försäkra er om att tårarna på det där fotot var lika stora som potatisar.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig