Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, August 6, 2009

Umeå style

Hi there, did you miss me? After the whole paparazzi ordeal I needed to escape. I went to Umeå in the north of Sweden and had fun shopping and having fika with my mum and my sister who studies there.
Hej, har ni saknat mig? Efter hela paparazzigrejen behövde jag fly så jag stack till Umeå. Shoppade, fikade och hade kul med min mamma och min syster som studerar där.


Whilst sipping on my cappuccino I saw this model pretty girl wearing an intriguing bracelet. I ended up asking where it was from and it was actually from a chain store even though I hadn't seen anything like it. Then I kept seeing beaded bracelets and thought I had spotted a trend. A girl in an art supply shop sold instructions (flashback to pre-school when I made these bracelets myself) and said some big designer started selling them and then people started to make their own. Model girl's was nicer though and her pretty friends wore plaid shoes, shorts and a cool printed t-shirt and shiny black earrings.


Medan jag drack cappuccino såg jag en modellsöt tjej med ett intressant armband. Jag frågade var det kom ifrån och det var faktiskt från en stor butikskedja fast jag inte sett något liknande. Sedan såg jag armband med plastpärlor lite varstans och trodde att jag spanat in en trend. I en konstnärsmaterialbutik sålde de instruktioner för hur man gör armbanden (flashback till förskolan då jag gjorde dem själv) och en som jobbade där sa att någon stor designer börjat med dem och nu hade folk börjat göra egna. Modelltjejens armband var dock finare och hennes söta vänner hade rutiga skor, shorts och en snygg t-shirt med svart tryck och blanka svarta örhängen.


I bought a few nice things for afiori such as paper, paint and a cool stamp but then I found one of the beautifullest things I've ever seen and I forgot all about my plans to observe trends in Umeå and it was on sale at 75% off! It was in a store where the changing rooms looked like monsters and you could buy headbands in plastic balls on the wall.
Jag köpte lite fina saker till afiori, t.ex. papper, färg och en fin stämpel men sedan såg jag något av det finaste jag sett och glömde helt bort att jag hade någon idé om att spana in trender i Umeå. Det var i en butik där omklädningsrummen är monster och man kunde köpa hårhand i plastbollar som satt fast på väggen och det var 75% rea.


It was.... a pink tulle dress.
The reason I haven't made new books for afiori yet is not that I need to use a huge paper cutter in a place which is closed for vacation, oh no, it's because I'm twirling around in my new pink ballet tulle dress. (There will be better photos.)
Det var... en rosa tyllklänning.
Orsaken till att jag inte gjort nya böcker till afiori än är inte att jag behöver använda en stor pappersskärare på ett ställe som har semesterstängt, nej, nej, det är för att jag oavbrutet snurrar omkring i min nya rosa balettklänning med rosa tyll. (Bättre bilder kommer.)
One more cool thing from Umeå; this mirror says "You are beautiful"! En cool sak till från Umeå, denna spegel!and these coloured pencils! och de här färgpennorna!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig