Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, August 6, 2009

The dress, oh the dress, klänningen

These are a few better photos of the dress. I've been on a visit to the castle today (that's what I like to call it ;) so of course I had to wear the princess-y dress. Här några bättre bilder på klänningen. Jag har hälsat på i ett slott idag (så tänker i alla fall jag på det ;) och därför passade prinsessklänning väldigt bra.

I normally don't care that much about clothes but this one... I don't want to take it off!
Jag bryr mig inte så mycket om kläder i vanliga fall men den här.... Jag vill inte ta av mig den!

Hey, I wear a beaded bracelet too! (see previous post.) Jag har visst också ett armband av pärlor! (se tidigare inlägg.)

I'm thinking of having a dress code at afiori. Strictly princess dresses. Should be fun in the future if I hire employees, especially men.
Jag funderar på att börja med klädkod på afiori, enbart prinsessklänningar. Blir kul i framtiden om jag anställer folk, särskilt män.


More chocolate? Seriously? Well, yes. Tonight I'm going to create two commissioned guest books for weddings and now I'm in a good mood to do so :)
Mer choklad? Allvar? Ja. Ikväll ska jag göra två specialbeställda gästböcker till bröllop och nu är jag på tillräckligt bra humör för det :)


photos by Karin, Anders and myself

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig