Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, August 28, 2009

Everyday magic / Vardagsmagi

I was recently asked by Rosey to list things that make me feel fabulous, sexy and beautiful. I thought about it for around a week and my less than eloquent answer would be "eeeh?" To be perfectly honest, I feel fabulous most of the time because I'm doing what I love, but I don't go around thinking about how I feel about myself very much. And "sexy and beautiful"? Hm. Not a priority.

In reply to yesterday's post, Debbie said I make my life seem wonderful, or maybe it is. These two comments gave me the idea to write a short tutorial on how to create everyday magic and make life more wonderful.


Jag blev nyligen ombedd av Rosey att skriva upp saker som får mig att känna mig fantastisk, sexig och vacker. Jag funderade på saken i ungefär en vecka och svaret verkar bli ett inte alltför välformulerat "öööh?" Ärligt talat känner jag mig fantastisk för det mesta eftersom jag gör det jag vill, men jag går i regel inte omkring och tänker på hur jag känner mig hela tiden. Och sexig och vacker? Hm, det är ingen prioritet.

Efter mitt inlägg igår skrev Debbie en kommentar om att jag får mitt liv att verka underbart, eller så är det kanske det. De här två kommentarerna gav mig idén att här i korthet lära ut hur man gör livet mer underbart och magiskt.

------------------------------------Travel, being at the beach, looking for butterflies (see first photo).
Att resa och att vara på stranden, att leta fjärilar (se första fotot).


Tiaras, luxurious hair clips, bows, pink highlights, hair bands, vintage sparkly necklaces. Tiaror, lyxiga hårspännen, rosetter, rosa slingor, diadem, gamla gnistrande halsband.

(That's the longest hair I've ever had. Old photo. I'm getting to the skirt in a minute.)
(Det där är det längsta hår jag någonsin haft, gammal bild. Jag kommer till kjolen om en stund.)Newest hair clip, photo taken today. (Note to self: make-up might also make you feel more, um, fabulous?)
Nyaste hårspännet, foto taget idag. (Anmärkning till mig själv: lite smink kanske också får dig att känna dig mer, hm, fantastisk?)Sparkly things in general and beautiful notebooks from afiori! Writing with my favourite pen, an extinct kind of pen which only exists in England and is ordered once a year by me. Hair jewellery by Lulusplendor. Gorgeous fairy mixed paper book by afiori. By me, that is :)
Glittriga saker över huvud taget och vackra anteckningsböcker från afiori! Att skriva med min favoritpenna, en utrotningshotad penna som bara lever i England och beställs en gång om året av mig. Hårjuveler av Lulusplendor. Väldigt vacker anteckningsbok med blandade blad från afiori. Av mig, alltså :)Eat on fancy plates with sterling silver cutlery. Drink from fancy glasses and beautiful cups and mugs every day. This will make every day a special occasion. Do you have any mugs with logos on them? Throw them out.
Ät på tjusiga tallrikar med silverbestick. Drick ur tjusiga glas och vackra koppar och muggar varje dag. På så sätt blir varje dag ett speciellt tillfälle. Har du muggar med logotyper på? Släng ut dem.
Get yourself some princessy dresses and skirts, sparkly jewellery and tiaras. I recommend three tiaras: one for everyday wear, one party tiara and one gala tiara :) If you're a man and don't want to wear these things, at least find some really gorgeous clothes in colours.
Skaffa prinsessklänningar och kjolar, glittrande juveler och tiaror. Jag rekommenderar tre sorters tiaror: en vardags, en fest och en galatiara :) Om du är man och inte vill ha på dig de här sakerna, skaffa åtminstone några väldigt snygga kläder med färg.
Make friends with at least one fairy.
Bli vän med minst en fé.
Carry soap bubbles and an afiori notebook with you at all times. And a favourite pen. [fake leather bag for those who wonder if I'm a hypocrite]
Bär alltid med dig såpbubblor och en anteckningsbok från afiori. Och en favoritpenna. [konstläderväska för dem som undrar om jag har dubbelmoral]Find magical friends who will sweep you away to exciting places, conjur up magic for you, sing to you and make interesting conversation. Read wonderful blogs. [Magic by Vanessa Valencia]
Find blog friends :)
Hitta magiska vänner som sveper med sig dig till spännande platser, trollar, sjunger och för intressanta diskussioner. Läs underbara bloggar. [Magi av Vanessa Valencia]
Hitta bloggvänner :)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig