Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, August 31, 2009

Dear world, there is something wrong here / Kära världen, det är något som inte stämmer här

Size-wise, this can't be right? Also, I just had breakfast and made an archaeological discovery in my fridge: an avocado which has to be weeks old but hasn't changed a bit. [bad pics because I was cooking]


Storleksmässigt kan det här inte vara rätt? Dessutom åt jag nyss frukost och gjorde en arkeologisk upptäckt i kylen: en avokado som måste vara flera veckor gammal men som inte hade förändrats alls. (dåliga bilder för jag höll på att laga mat)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig