Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, April 8, 2009

Hello Malaysia, hello the Philippines!

I'm starting to get visitors more steadily from countries "new" to afiori! Hello and welcome! :)
Just added these photos to my shop. Great set for children's rooms or boring office spaces!
Jag har börjat få besökare som hälsar på mer stadigt från "nya" länder som Malaysia och Filippinerna! Hej och välkomna! :)
Lade nyss till dessa fotografier i butiken. Passar finfint i barnkammare eller för att pigga upp tråkiga kontor!
Also a new set of three "polaroid" orchid photographs. Thank you kindly local flower shop Lillans blommor for lending me the orchids.
Och tre nya "polaroidbilder" med orkidéer. Tack till Lillans blommor i Härnösand som lånade ut sina orkidéer till mig.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig