Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, April 5, 2009

and new photographs / och nya fotografier

Available in any size up to 19.5x19.5 inches / 50x50 cm. Ssssch, don't tell the others but the first one is my favourite!
De finns i alla storlekar upp till 50x50 cm. Säg inget till de andra men första bilden är min favorit!"It's that way! Åt det där hållet" :)


One of these is featured today in Kayla Coo's shopping list. Thank you, Kayla Coo! Ett av dem finns med på Kayla Coos shoppinglista idag! Tack för det.

all photographs © Maria-Thérèse Andersson, www.afiori.com
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig