Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Friday, April 10, 2009

Idiot Berlusconi

This is how hard I tried to focus on something beautiful after hearing Berlusconi telling the earthquake victims in Italy to think of it as a camping weekend (25 000 homeless, 280 dead).
Available in the shop. / Så här mycket försökte jag koncentrera mig på något fint efter att ha hört Berlusconi säga till de jordbävningsdrabbade att de kunde tänka på situationen som en campingsemester. Finns i butiken.
Italien

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig