Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, March 11, 2009

The black cat has a friend / Svarta katten har en vän

Not really; the black cat is its own best friend. It likes to hang out under cars and chase invisible things in the snow. In its spare time it does a bit of modelling. You've seen Walking Away before. This new one is possibly called That First Step. / Egentligen inte; svarta katten är sin egen bästa vän. Den tycker om att vara under bilar, jaga osynliga saker i snön och på fritiden jobbar den lite som modell. Jag har visat Walking Away tidigare. Den här nya heter möjligen That First Step, det första steget.
I've also created a darker version to go with Walking Away / Jag har också gjort en mörkare som passar bra med Walking AwayPainted photographs by me, as always, Maria-Thérèse Andersson of www.afiori.com
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig