Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, March 9, 2009

Bold and beautiful / Vacker och färgstark

Added a few new photographs to the shop, this is one of them, a gorgeous, bold exclamation of colours! Run, jump, hop to the Etsy shop! / Jag har lagt till några nya fotografier i butiken. Här är ett av dem, ett vackert, färgstarkt glädjerop! Hopphopphoppa till Etsybutiken.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig