Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, July 13, 2014

A cupcake breakfast party / Ett frukostkalas med muffins


Today I was invited to a cupcake breakfast party at Lucia's
I dag var jag bjuden till Lucia på muffinsfrukostkalas


This is Lucia
Detta är Lucia


We forced her cat Murre to join when we moved to the third fika location of the day
Vi tvingade katten Murre att vara med när vi flyttade till det tredje fikastället för dagen


First we sat in the garden
Först satt vi i trädgården
Then inside the playhouse
Därefter i lekstugan


If it's cold you can also sit in the greenhouse
Om det är kallt kan man även sitta i ett växthus


Her dog Hippie loved me so much he had to go back inside
Hennes hund Hippie gillade mig så mycket att han var tvungen att gå in igen


Murre had a real coffee drinking period in his younger days, Lucia said, but nowadays he prefers grass.
Murre var en riktig kaffedrickare i sina yngre dagar, sa Lucia, men numera föredrar han gräs.

photos of me taken by Lucia

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig