Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, July 8, 2014

A beautiful mini garden / En vacker liten trädgård


I was recently hired to photograph flowers for a local B&B - now that kind of job is right up my alley! There was a small courtyard packed with flowers, and these are some of the photos I took.

Jag blev nyligen anlitad att fotografera blommor åt Villa Sedin Bed and Breakfast här i Härnösand - verkligen ett jobb som passar mig! Det finns en innergård där som är full av blommor. Här är några av mina bilder. 


To create the blur above, I took the photo through some of the other flowers.
För att göra denna mystiska bild ovan fotograferade jag genom andra blommor.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig