Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Wednesday, July 30, 2014

Today in Rome / I dag i Rom
Share:

Tuesday, July 29, 2014

Greetings from Rome / Hälsningar från Rom

Share:

Sunday, July 27, 2014

Packing my bags / Packar väskorna


Lately, there's been quite the heatwave here... In fact, warmer than where I'm going tonight!
Den senaste tiden har det verkligen varit en rejäl värmebölja här... Faktiskt varmare än dit jag reser i natt!


I've made travel journals with my photos as covers and mixed paper inside... And tried to stay cool.
Jag har tillverkat resedagböcker med mina bilder på omslaget och blandade blad... och så har jag försökt hålla mig cool.


I even bought a silly - but good! - little fan in the shape of a pistol!
Köpt en lite hemsk men bra fläkt i form av en pistol!


Choosing two pairs of sunglasses for my trip. See you soon, in Italy!
Väljer två par solglasögon. Ses snart, i Italien!


Share:

Tuesday, July 22, 2014

Photos from a christening / Fotografier från ett dop


These past two weeks I've done all sorts of photoshoots, ranging from vintage cars to several festivals, and I've also written an article about vintage car owners and done a couple of translation gigs. Last weekend, between music festivals (!), I had the pleasure of photographing a christening and family photos at a beautiful place called Berghamn, on the High Coast. The baby was in a very good mood and had two gorgeous parents. I thought it was really special that the mother played the flute at the ceremony. The black and white photo of the baby and the one of the mother are my favourites.

De senaste två veckorna har jag jobbat med alla möjliga fotograferingar, från att fota raggarbilar till flera festivaler, och jag har även hunnit med att intervjua raggare om deras känslor och skriva en artikel om det, jobbat med några översättningar och lite till. Förra helgen, mellan två festivaler (!), hade jag nöjet att fotografera ett dop på en jättevacker plats som heter Berghamn och ligger en bit längre upp längs Höga Kusten. Barnet var på gott humör och hade jättefina föräldrar. Jag tyckte det var väldigt speciellt att mamman spelade flöjt under själva dopet. Fotade både dop, porträtt och familjebilder. Det svartvita fotografiet på barnet och det med mamman som spelar flöjt blev mina favoriter. fotograf Maria-Thérèse Sommar
www.afiori.com

Share:

Sunday, July 13, 2014

A cupcake breakfast party / Ett frukostkalas med muffins


Today I was invited to a cupcake breakfast party at Lucia's
I dag var jag bjuden till Lucia på muffinsfrukostkalas


This is Lucia
Detta är Lucia


We forced her cat Murre to join when we moved to the third fika location of the day
Vi tvingade katten Murre att vara med när vi flyttade till det tredje fikastället för dagen


First we sat in the garden
Först satt vi i trädgården
Then inside the playhouse
Därefter i lekstugan


If it's cold you can also sit in the greenhouse
Om det är kallt kan man även sitta i ett växthus


Her dog Hippie loved me so much he had to go back inside
Hennes hund Hippie gillade mig så mycket att han var tvungen att gå in igen


Murre had a real coffee drinking period in his younger days, Lucia said, but nowadays he prefers grass.
Murre var en riktig kaffedrickare i sina yngre dagar, sa Lucia, men numera föredrar han gräs.

photos of me taken by Lucia

Share:

Tuesday, July 8, 2014

A beautiful mini garden / En vacker liten trädgård


I was recently hired to photograph flowers for a local B&B - now that kind of job is right up my alley! There was a small courtyard packed with flowers, and these are some of the photos I took.

Jag blev nyligen anlitad att fotografera blommor åt Villa Sedin Bed and Breakfast här i Härnösand - verkligen ett jobb som passar mig! Det finns en innergård där som är full av blommor. Här är några av mina bilder. 


To create the blur above, I took the photo through some of the other flowers.
För att göra denna mystiska bild ovan fotograferade jag genom andra blommor.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig