Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, July 27, 2014

Packing my bags / Packar väskorna


Lately, there's been quite the heatwave here... In fact, warmer than where I'm going tonight!
Den senaste tiden har det verkligen varit en rejäl värmebölja här... Faktiskt varmare än dit jag reser i natt!


I've made travel journals with my photos as covers and mixed paper inside... And tried to stay cool.
Jag har tillverkat resedagböcker med mina bilder på omslaget och blandade blad... och så har jag försökt hålla mig cool.


I even bought a silly - but good! - little fan in the shape of a pistol!
Köpt en lite hemsk men bra fläkt i form av en pistol!


Choosing two pairs of sunglasses for my trip. See you soon, in Italy!
Väljer två par solglasögon. Ses snart, i Italien!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig