Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, February 5, 2014

Semlas and soap bubbles / Semlor och såpbubblor

 
I'm back from my adventures in Paris and today I had a sort of Sunday since there will be more work from tomorrow and over the weekend. My mum and I went to my aunt who had made delicious semlas :)

Åter från mina äventyr i Paris. I dag hade jag en sorts söndag eftersom det blir mer jobb från i morgon och över helgen. Jag var till min moster som hade gjort jättefina semlor.


 


 
Then my mum and I experimented with some soap bubbles outdoors. Will try some other recipes, though, because they popped a bit too fast for me to focus.
 
Och så experimenterade jag och mamma med såpbubblor utomhus. Ska prova fler recept senare för de gick sönder lite för snabbt för att jag skulle hinna fokusera ordentligt.
 


 


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig