Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, February 11, 2014

Two new photos in my Photo Vogue portfolio / Två nya bilder i min portfolio på italienska Vogues hemsida


The still life above was just approved on the Vogue Italia website and it's a photo I finished tonight after keeping it in a "maybe" folder for a while. The one below is older but I hadn't published it anywhere. Both are now in my portfolio at PhotoVogue.

Fotografiet ovan blev precis godkänt av PhotoVogue och finns i min portfolio på italienska Vogues hemsida. Det är en bild som jag gjorde färdigt nu i kväll efter att ha haft den i en "kanske"-mapp ett bra tag. Bilden här nedan är äldre men jag hade inte publicerat den någonstans. Nu finns båda på min portfoliosida på Vogues hemsida.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig