Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, November 28, 2013

The snow, part 2

 
© Maria-Thérèse Sommar

Share:

The snow, part I


Share:

Wednesday, November 27, 2013

November colours / Novemberfärger

Share:

Sunday, November 17, 2013

My webshop / Min webbutik

 
There's a link to my webshop in the latest issue of Yippie magazine, a nice local magazine, which is extra fun since I was just thinking that I needed to give my shop a bit more attention. I've had so many photography and writing jobs for others lately that I haven't been able to devote enough time to this part of my business. My shop is right up here in the sidebar and at afiori.etsy.com
 
I senaste numret av tidningen Yippe står det om min webbutik, vilket var extra kul att se eftersom jag precis hade tänkt att jag måste ägna lite mer tid åt butiken igen. Jag har haft så många foto- och skrivjobb åt andra den senaste tiden att jag inte har hunnit ägna mig åt den här delen av mitt företag. Butiken finns här uppe till höger på sidan och på afiori.etsy.com. Svenska kunder kan gärna maila för att beställa och man kan betala via Paypal eller med faktura.
 
 
 
Share:

Friday, November 8, 2013

Mirrorworld


Share:

Thursday, November 7, 2013

Interview with Gudrun Schyman / Intervju med Gudrun Schyman

foto: Kristina Lockner

Today I had the pleasure of interviewing politician and former party leader Gudrun Schyman who was the keynote speaker at a conference about business life equality. The interview was for this website about entrepeneurship in Härnösand, which I update with articles and photos. The interview is in Swedish, though... She was in a really big hurry but of course very professional and once we started talking, she just seemed extremely focused and calm.

I dag hade jag nöjet att intervjua Gudrun Schyman som var här i Härnösand på Winnet Västernorrlandsdagen, en temadag om företagande på lika villkor. Gudrun Schyman var moderator och huvudtalare. Hon hade väldigt bråttom men var förstås också väldigt professionell och när vi väl började med intervjun tog hon sig tid och verkade totalt fokuserad och lugn. Intervjun gjorde jag till harnosandsforetag.se. Klicka här nedan för att lyssna eller gå in på Härnösandsföretags hemsida:


Gudrun Schyman, foto: Maria-Thérèse Sommar för HNEF
Gudrun Schyman, foto: Maria-Thérèse Sommar för HNEF
Share:

Wednesday, November 6, 2013

Nice mention in photo magazine / Trevligt omnämnande i Tidningen Foto

 
Got a nice li'l mention in the newest issue of FOTO magazine (Swedish), about a series of photos of one single rock band by several established photographers, and I'm one of them. It says my name is Maria-Thérèse Afiori, though. ALMOST right. It's Maria-Thérèse Sommar and my business and blog are called afiori :) They published my photo from the series last year, click here to have a look.
 
Fått ett trevligt omnämnande i senaste numret av Tidningen FOTO, om en serie fotografier som flera etablerade fotografer, däribland jag, tar på ett och samma rockband. De har tidigare publicerat min bild i FOTO, klicka här för att se mitt fotografi.
 

Share:

Sunday, November 3, 2013

Halloween! I met Snow White, a giant bear, He-Man, a troll and... and...

 
There was a Halloween party at a bar last night :) My outfit was inspired by a fairytale about a princess who is told she will have fortune, happiness and love as long as she waits long enough and behaves well. She waits for so long that she falls into an almost eternal sleep and is covered with sparkling spiderwebs, but she dreams that her fairytale dreams will come true. When she wakes up, she is barely alive anymore and realises she could have been working and making an effort herself and had fun. By now, her bones and her skin are fragile. She turns into a ghost and starts to haunt everyone who has ever lied to her, but decides to make the best of her situation and starts to party and meet new people. She also gets invited to schools to teach children how to have fun and create exciting lives for themselves instead of waiting until they are covered in spiderwebs and dead, because waiting can kill you and so can believing what the wrong people say.
 
I går kväll var det Halloweenkalas på Bittens Bar :) Min stil var inspirerad av en saga om en prinsessa som får höra att bara hon väntar och beter sig väl kommer hon att få lycka, rikedom och kärlek. Hon väntar så länge att hon sjunker in i en nästan evig sömn och täcks av glittrande spindelnät, men hon drömmer ändå att sagodrömmarna kommer att uppfyllas. När hon vaknar är hon knappt vid liv längre och inser att hon kunde ha jobbat och ansträngt sig lite för att få det hon vill och haft kul i stället. Vid det här laget är hennes hud och hennes skelett bräckliga. Hon förvandlas till ett spöke och börjar hemsöka alla som någonsin ljugit för henne, men bestämmer sig sedan för att göra det bästa av situationen och börjar festa och träffa nya människor. Hon blir också inbjuden till skolor för att lära barn hur man har kul och skapar ett spännande liv åt sig själv i stället för att vänta tills man är död och täckt av spindelväv, för väntan kan vara dödligt och det kan det också vara att lyssna för mycket på fel personer.
 
 
I met Snow White and Little Dead Hipster Dude at Snow White's place.
Jag träffade Snövit och Lilla döda hipstergrabben hemma hos Snövit.
 
 
Going to the bar, we met a giant bear who loved Snow White a little too much and saw a lone penguin standing on the sidewalk.
På väg till baren mötte vi en stor, levande björn som älskade Snövit lite för mycket och vi såg en ensam pingvin på trottoaren.
 
 
 
I met Angelique!
Jag träffade Angelique!
 
 
And omg a skeleton.
Och herreje ett skelett.
 
 
This guy was a tiger, Red Riding Hood and Superman at the same time!
Den här killen var en tiger, Rödluvan och Stålmannen samtidigt!
 
 
Snow white and a feather, best photo I ever took with my phone in a bar.
Snövit med en fjäder, bästa bilden jag tagit med mobilen i en bar.
 
 
I don't know who you are, but you are cute!
Vet inte vem du är, men du är söt!
 
 
It was a fun night!
Det var en rolig natt!
Share:

Friday, November 1, 2013

Madame Curious Examines a Heart

 
This one is from a new series I'm working on, about a scientist who examines hearts. I'm publishing it on its own since the series is incomplete and I may have to rethink it all - the photos don't seem to belong together and I haven't really found the key to them yet nor had enough time to work on them.
 
Den här är från en ny serie bilder som jag jobbar med, om en vetenskapskvinna som undersöker hjärtan. Jag lägger ut den ensam eftersom bildserien inte är klar och jag måste eventuellt tänka om helt och hållet - fotografierna passar inte ihop som jag tänkt, jag har inte riktigt hittat matchningen än och inte haft tillräckligt med tid att jobba med dem.
 
fotograf Maria-Thérèse Sommar
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig