Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, November 3, 2013

Halloween! I met Snow White, a giant bear, He-Man, a troll and... and...

 
There was a Halloween party at a bar last night :) My outfit was inspired by a fairytale about a princess who is told she will have fortune, happiness and love as long as she waits long enough and behaves well. She waits for so long that she falls into an almost eternal sleep and is covered with sparkling spiderwebs, but she dreams that her fairytale dreams will come true. When she wakes up, she is barely alive anymore and realises she could have been working and making an effort herself and had fun. By now, her bones and her skin are fragile. She turns into a ghost and starts to haunt everyone who has ever lied to her, but decides to make the best of her situation and starts to party and meet new people. She also gets invited to schools to teach children how to have fun and create exciting lives for themselves instead of waiting until they are covered in spiderwebs and dead, because waiting can kill you and so can believing what the wrong people say.
 
I går kväll var det Halloweenkalas på Bittens Bar :) Min stil var inspirerad av en saga om en prinsessa som får höra att bara hon väntar och beter sig väl kommer hon att få lycka, rikedom och kärlek. Hon väntar så länge att hon sjunker in i en nästan evig sömn och täcks av glittrande spindelnät, men hon drömmer ändå att sagodrömmarna kommer att uppfyllas. När hon vaknar är hon knappt vid liv längre och inser att hon kunde ha jobbat och ansträngt sig lite för att få det hon vill och haft kul i stället. Vid det här laget är hennes hud och hennes skelett bräckliga. Hon förvandlas till ett spöke och börjar hemsöka alla som någonsin ljugit för henne, men bestämmer sig sedan för att göra det bästa av situationen och börjar festa och träffa nya människor. Hon blir också inbjuden till skolor för att lära barn hur man har kul och skapar ett spännande liv åt sig själv i stället för att vänta tills man är död och täckt av spindelväv, för väntan kan vara dödligt och det kan det också vara att lyssna för mycket på fel personer.
 
 
I met Snow White and Little Dead Hipster Dude at Snow White's place.
Jag träffade Snövit och Lilla döda hipstergrabben hemma hos Snövit.
 
 
Going to the bar, we met a giant bear who loved Snow White a little too much and saw a lone penguin standing on the sidewalk.
På väg till baren mötte vi en stor, levande björn som älskade Snövit lite för mycket och vi såg en ensam pingvin på trottoaren.
 
 
 
I met Angelique!
Jag träffade Angelique!
 
 
And omg a skeleton.
Och herreje ett skelett.
 
 
This guy was a tiger, Red Riding Hood and Superman at the same time!
Den här killen var en tiger, Rödluvan och Stålmannen samtidigt!
 
 
Snow white and a feather, best photo I ever took with my phone in a bar.
Snövit med en fjäder, bästa bilden jag tagit med mobilen i en bar.
 
 
I don't know who you are, but you are cute!
Vet inte vem du är, men du är söt!
 
 
It was a fun night!
Det var en rolig natt!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig