Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Wednesday, August 7, 2013

Staying cool


Having an espresso Viennese and enjoying the air conditioning in very cool Galleria Alberto Sordi.
Dricker just nu en espresso viennese och använder mig av luftkonditioneringen i svala Galleria Alberto Sordi.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig