Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, July 4, 2013

When we were tourists in Härnösand / När vi var turister i Härnösand


Last night I went out with three very new friends as tourists in Härnösand, even though we all live here, and it was great fun. We started by putting on matching Härnösand t-shirts and went on a guided tour of the town.

I går var jag ute på "turistkväll" i Härnösand med tre mycket nya vänner. Vi bor här allihop men i går var vi alltså turister och det var jättekul. Jag hade fått t-shirts med Härnösandstryck från kommunen (sedan kom en tjej till som ville vara med så på henne ritade jag en matchande tatuering i stället). Vi tog på oss tröjorna och gick på guidad rundtur i stan. 


There's a guided tour every Wednesday evening and it's super cheap, less than an ice cream. We met in the town square and were told some facts about the history of Härnösand and about the surrounding buildings and sculptures.

Det finns guidade stadsvandringar varje onsdag kl 19 och det kostar bara 20:-. Vi möttes på torget och fick veta lite fakta om Härnösands historia, om byggnaderna och skulpturerna runt torget.


We started to walk along Nybrogatan and looked at different styles of buildings. There have been three big fires in Härnösand so the buildings that exist today were all created after 1721.

Vi gick uppför Nybrogatan och kollade på byggnader i olika stiler. Härnösand har brunnit upp tre gånger så inga byggnader som finns nu är äldre än 1721.


The tour was very interesting. Then we went to a concert in the church where soprano Christina Höglund sang really beautifully.

Det var en riktigt intressant stadsvandring. Sedan gick vi på konsert i domkyrkan med kristallklara sopranen Christina Höglund.


All the fresh air and music made us hungry so we went to Mormor Hilmas for a late dinner. That's a mushroom - tzatziki - garlic - tomato pizza.

All friskluft och musik gjorde oss vrålhungriga så vi gick till Mormor Hilmas och åt sen middag. Jag tog en pizza med kantareller, tzatziki, vitlök och tomat.


Then we wrote postcards to our grandmothers and friends.
Därefter skrev vi vykort till farmödrar och kompisar.


photo by Sanna
We walked down to a restaurant called Skeppet (the Ship). It's not really a ship but it's on the water and has a lovely view. We had some drinks and proceeded to sing karaoke! It was my first time doing karaoke and it was great fun. A bit unfair, though, because we were three singers and a secretly singing photographer ;)

Vi gick till en restaurang som heter Skeppet; det är inte ett riktigt skepp men ligger vid vattnet och har fin utsikt. Vi drack drinkar och sjöng karaoke! Första gången jag gjorde det. Inte helt rättvis karaoke, kanske, för vi var tre sångare och en smygsjungande fotograf! ;)We also went to another bar and taught people about Härnösand, like when they found a super old bottle of wine while digging in the town square but the cork plopped because of the air pressure so they had to drink it all at once.

Vi gick vidare till en annan bar också och lärde folk lite fakta om Härnösand, till exempel att de hittade en jättegammal vinflaska under grävjobb på torget men korken ploppade in då det kom en massa luft så de hade inget annat val än att dricka upp alltihop direkt.


So, after an evening of tourism in Härnösand, on the High Coast, did we all heart Härnösand? I dare say we did. You should try it too!

Så, efter en kväll av turistande i Härnösand, hjärtade vi Härnösand? Det törs jag säga att vi gjorde och gör. Prova själv!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig