Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, July 1, 2013

Bugs and butterflies and cats and photographers / Kryp och fjärilar och katter och fotografer

are things we find in grass
är saker man hittar i gräset 


how about a kiss? no?
vad sägs om en puss? inte det?

this one was taken by a beetle with a tiny camera, so it's a bit pixellated
den här togs av en skalbagge med en pytteliten kamera och därför är den lite pixlig

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig