Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, July 11, 2013

A beautiful summer wedding / Ett vackert sommarbröllop


I recently shot a wedding for an entire day, from 10 in the morning until around 2 at night, in the beautiful High Coast. It was quite special to follow the couple around all day, from their balcony when they had just got out of bed, to the hairdresser, church, dinner and party afterwards.

Jag fotograferade nyligen ett bröllop under en hel dag, från 10 på morgonen till 2 på natten, i Häggdånger och Höga kusten. Det var verkligen speciellt att följa med paret hela dagen, från balkongen där de stod nyvakna till frisören, kyrkan, middagen och festen.
They are both singers and sang a duet when they walked down the isle!
Båda två är sångare och de sjöng en duett när de gick in i kyrkan!After the ceremony I got to ride with them in a pink Cadillac, or as the bride called it, a Barbie car, to the photoshoot locations and then to the party.

Efter vigseln fick jag åka med dem i en rosa Cadillac, eller, som bruden kallade den, Barbiebilen, till ställena där vi skulle fotografera och senare till festen.


I enjoyed taking some candid photos of people at the dinner and party...
På middagen och festen tyckte jag det var roligt att ta lite smygfotografier på folk...


photo by Maja
A girl called Maja said no one was taking my picture, so she did :) I was dressed in the bride's favourite colour but this was late at night so I also had a coat on.

En tjej vid namn Maja tyckte att någon borde ta en bild på mig också, så då gjorde hon det :) Jag hade på mig en klänning i brudens favoritfärg men det här var sent på natten så jag hade även en kappa på mig.


Like in a fairytale :)
Som i en saga :)


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig