Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, July 31, 2013

Bird babies, strawberry cake and an ipad keyboard / Fågelungar, jordgubbstårta och ett tangentbord till ipad

How's that for a title?
Vad säger ni om den rubriken?
 

These little birds live way up under the roof of my mum's house. I was sitting on a blanket on the lawn when I took the photo and peeked at them through my telezoom lens. The weather has been unusually warm and nice this summer so I guess that's why the birds have babies a second time!
 
Dessa små svalor bor under taket på mammas hus. Jag satt på en filt på gräsmattan när jag tog bilderna med mitt telezoom. Det har varit ovanligt fint och varmt väder i sommar så jag antar att det är därför de fått ungar en gång till!
 

 
Then there were some really cute and fun visitors...
Sedan kom några söta och jätteroliga besökare...


 
...for a strawberry cake partay! My mum had made one regular and one vegan strawberry cake, equally delicious.
...på jordgubbstårtkalas! Mamma hade svängt ihop en vanlig och en vegansk jordgubbstårta, båda jättegoda.

 
That's me after a lot of cake on a very warm and nice porch.
Där är jag efter mycket tårta på en varm, härlig veranda.
 
 
Oh, and meet my new little friend the ipad keybord! It's super cute, wasn't expensive and above all, it's quite comfortable and makes my ipad more of a mini computer. Will be bringing it next week when I travel to Italy, yay!
Och säg hej till min nya lilla kompis, ipad-tangentbordet! Jättesött och inte alls dyrt (299:- inkl moms) och framför allt gör det min ipad mer till en minidator och är bekvämt att skriva på. Kommer att ha med mig det nästa vecka när jag reser till Italien, hurra!
 
 
Finally, a sunset pic taken outside my mum's house. Ciao!
Till sist, en solnedgångsbild som jag tog utanför mammas hus.

Share:

Sunday, July 21, 2013

Guess what I did this weekend? / Gissa vad jag gjort i helgen?


That's right; I shot a festival again. This time it was the town festival here in Härnösand and I took some portraits of visitors for a local magazine called Yippie and also wrote an article and took tons of photos for harnosandsforetag.se. Here's a link to the Facebook album with all the pics. Don't you love the two cool festival girls with pink and blue hair?!

Just det; jag har fotat festival igen. Denna gång var det Härnösands Stadsfest och jag både fotade vimmelbilder åt tidningen Yippie och skrev reportage och fotade åt harnosandsforetag.se. Klicka här för att se Facebookalbum med alla bilder och klicka här för att läsa artikeln. Är inte festivalflickorna med rosa och blått hår obeskrivligt coola?

Sean Banan, foto: Maria-Thérèse Sommar
Sean Banan

Amy Diamond, foto: Maria-Thérèse Sommar
Amy Diamond


Eightballs, Patrik Grundström, foto: Maria-Thérèse Sommar
Eightballs, Patrik Grundström
Hoven Droven


Share:

Tuesday, July 16, 2013

Three festivals and a tea party / Tre festivaler och ett tékalas

foto: Anette Wallin
This past weekend was a super busy one. First, there was the tea party, right here on my blog (and in a beautiful garden). Then I went to Sundsvall to go to a music picnic and the same evening there was a festival here in Härnösand as well. Sunday I went to an opera concert in Nordingrå on the High Coast and got to take some portraits of extremely talented opera singer Astrid Robillard. Monday morning, up early (to me) to shoot a wedding at 11. Here's a collage of pics from the weekend!

Helgen som gick hade jag väldigt mycket för mig. Först var det ju tékalas här på bloggen (och i en vacker trädgård). Sedan åkte jag till Sundsvall i lördags för att gå på picknick med musik på Norra berget och samma kväll var det dags för festivalen Broöppning här i Härnösand. Där fotade jag åt harnosandsforetag.se och tidningen Yippie - och roade mig. I söndags var det operafestival i Nordingrå som ligger några mil uppåt längs Höga kusten och där fick jag även ta några fina porträtt på den fantastiska sångerskan Astrid Robillard. I går, måndag, upp tidigt (för mig) för att fotografera bröllop klockan 11. Här kommer ett collage bilder.

 

Two White Horses


 
Share:

Saturday, July 13, 2013

A magical Mad Tea Party / Ett magiskt tékalas

 
Welcome, welcome! You are not late at all!
Välkomna, välkomna! Ni är inte sena alls!

 
It is time for a tea party!
Det är dags för ett tékalas!

 
It was one of those days when work simply wouldn't work, so when we fell down into a rabbit hole, no one really complained. We found ourselves in the most gorgeous garden...
 
Det var en sådan dag då inget jobb riktigt ville fungera och datorerna bråkade, så det gjorde inget alls när vi samtidigt föll ned genom ett kaninhål och hamnade i en fantastisk trädgård...

 
...with a table full of fika as well!
...där fika stod uppdukat på ett bord!
 
 
Tea and scones - oh, coffee for me, please!
Té och scones - men jag tar kaffe, tack!
 
 
There were strange creatures in the trees, magical mirrors and signs that seemed to warn you of something, but what could be bad in this beautiful garden?
 
Det fanns märkliga varelser i träden, magiska speglar och skyltar som verkade varna för något, men vad skulle det vara, i en sådan fin trädgård?

 
We put on our prettiest hats...
Vi tog på oss våra finaste hattar...
 
 
 
Someone seemed to giggle in the bushes when a mysterious person came and served us tea from a camel's mouth. Surely this was perfectly regular tea?
 
Någon fnissade i buskarna när en mystisk person kom och serverade té ur en kamelmun, men det var säkert helt normalt té? 
Suddenly, things started to transform...
Plötsligt började saker förvandlas...

 
A woman turned into a tiny statue
En kvinna blev till en liten staty

 
Playing cards turned into plants
Spelkort blev till växter

 
A person who was sitting beside a tree became a miniature tree figure
En person som satt vid ett träd blev en miniatyr av trä

 
Dogs turned into flowers
Hundar blev blommor
 

 
A norn appeared; she was knitting with the red threads of fate underneath the tree of the world
En norna dök upp; hon stickade en ödesväv med den röda tråden under världens träd


 
Surely, the camel spit tea couldn't be dangerous or magic? These things happen anway, right?
 
Kamelspottéet kunde väl inte vara farligt eller magiskt? Sådana här saker händer väl ändå, eller?

 
Do I dare try it?
Törs jag prova?

 
What happened next? I won't tell...
Vad som hände sedan? Det får ni inte veta...
 
 
♥ ♥ ♥
Thank you for visiting my tea party and thank you Vanessa of A Fanciful Twist for hosting another wonderful blog tea party! Please leave a note; follow my blog or friend me on Facebook if you'd like :)
 
Tack alla som kom på mitt tékalas och tack Vanessa på A Fanciful Twist för att hon organiserat ännu ett stort bloggtékalas! Lämna gärna en kommentar här nedan och följ min blogg eller bli vän på Facebook om ni vill :)
 
~ Maria-Thérèse Sommar
 
♥ ♥ ♥
portraits of me were taken by Ellen Almgren

Share:

Friday, July 12, 2013

Tomorrow! Tomorrow! / I morgon! I morgon!


Tomorrow it's time for the annual Mad Tea Party hosted by Vanessa Valencia of A Fanciful Twist! Do drop by; I have something extra special planned and am sure we'll all fall into an exciting rabbit hole.
I morgon är det dags för det årliga bloggtékalaset, Mad Tea Party, med Vanessa Valencia från A Fanciful Twist som värd! Titta in här igen i morgon (eller om några timmar...) för jag har förberett något speciellt och har känslan av att vi kommer att trilla ned genom ett spännande kaninhål allihop.
Share:

Thursday, July 11, 2013

A beautiful summer wedding / Ett vackert sommarbröllop


I recently shot a wedding for an entire day, from 10 in the morning until around 2 at night, in the beautiful High Coast. It was quite special to follow the couple around all day, from their balcony when they had just got out of bed, to the hairdresser, church, dinner and party afterwards.

Jag fotograferade nyligen ett bröllop under en hel dag, från 10 på morgonen till 2 på natten, i Häggdånger och Höga kusten. Det var verkligen speciellt att följa med paret hela dagen, från balkongen där de stod nyvakna till frisören, kyrkan, middagen och festen.
They are both singers and sang a duet when they walked down the isle!
Båda två är sångare och de sjöng en duett när de gick in i kyrkan!After the ceremony I got to ride with them in a pink Cadillac, or as the bride called it, a Barbie car, to the photoshoot locations and then to the party.

Efter vigseln fick jag åka med dem i en rosa Cadillac, eller, som bruden kallade den, Barbiebilen, till ställena där vi skulle fotografera och senare till festen.


I enjoyed taking some candid photos of people at the dinner and party...
På middagen och festen tyckte jag det var roligt att ta lite smygfotografier på folk...


photo by Maja
A girl called Maja said no one was taking my picture, so she did :) I was dressed in the bride's favourite colour but this was late at night so I also had a coat on.

En tjej vid namn Maja tyckte att någon borde ta en bild på mig också, så då gjorde hon det :) Jag hade på mig en klänning i brudens favoritfärg men det här var sent på natten så jag hade även en kappa på mig.


Like in a fairytale :)
Som i en saga :)


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig