Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, July 13, 2013

A magical Mad Tea Party / Ett magiskt tékalas

 
Welcome, welcome! You are not late at all!
Välkomna, välkomna! Ni är inte sena alls!

 
It is time for a tea party!
Det är dags för ett tékalas!

 
It was one of those days when work simply wouldn't work, so when we fell down into a rabbit hole, no one really complained. We found ourselves in the most gorgeous garden...
 
Det var en sådan dag då inget jobb riktigt ville fungera och datorerna bråkade, så det gjorde inget alls när vi samtidigt föll ned genom ett kaninhål och hamnade i en fantastisk trädgård...

 
...with a table full of fika as well!
...där fika stod uppdukat på ett bord!
 
 
Tea and scones - oh, coffee for me, please!
Té och scones - men jag tar kaffe, tack!
 
 
There were strange creatures in the trees, magical mirrors and signs that seemed to warn you of something, but what could be bad in this beautiful garden?
 
Det fanns märkliga varelser i träden, magiska speglar och skyltar som verkade varna för något, men vad skulle det vara, i en sådan fin trädgård?

 
We put on our prettiest hats...
Vi tog på oss våra finaste hattar...
 
 
 
Someone seemed to giggle in the bushes when a mysterious person came and served us tea from a camel's mouth. Surely this was perfectly regular tea?
 
Någon fnissade i buskarna när en mystisk person kom och serverade té ur en kamelmun, men det var säkert helt normalt té? 
Suddenly, things started to transform...
Plötsligt började saker förvandlas...

 
A woman turned into a tiny statue
En kvinna blev till en liten staty

 
Playing cards turned into plants
Spelkort blev till växter

 
A person who was sitting beside a tree became a miniature tree figure
En person som satt vid ett träd blev en miniatyr av trä

 
Dogs turned into flowers
Hundar blev blommor
 

 
A norn appeared; she was knitting with the red threads of fate underneath the tree of the world
En norna dök upp; hon stickade en ödesväv med den röda tråden under världens träd


 
Surely, the camel spit tea couldn't be dangerous or magic? These things happen anway, right?
 
Kamelspottéet kunde väl inte vara farligt eller magiskt? Sådana här saker händer väl ändå, eller?

 
Do I dare try it?
Törs jag prova?

 
What happened next? I won't tell...
Vad som hände sedan? Det får ni inte veta...
 
 
♥ ♥ ♥
Thank you for visiting my tea party and thank you Vanessa of A Fanciful Twist for hosting another wonderful blog tea party! Please leave a note; follow my blog or friend me on Facebook if you'd like :)
 
Tack alla som kom på mitt tékalas och tack Vanessa på A Fanciful Twist för att hon organiserat ännu ett stort bloggtékalas! Lämna gärna en kommentar här nedan och följ min blogg eller bli vän på Facebook om ni vill :)
 
~ Maria-Thérèse Sommar
 
♥ ♥ ♥
portraits of me were taken by Ellen Almgren

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig