Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, July 31, 2013

Bird babies, strawberry cake and an ipad keyboard / Fågelungar, jordgubbstårta och ett tangentbord till ipad

How's that for a title?
Vad säger ni om den rubriken?
 

These little birds live way up under the roof of my mum's house. I was sitting on a blanket on the lawn when I took the photo and peeked at them through my telezoom lens. The weather has been unusually warm and nice this summer so I guess that's why the birds have babies a second time!
 
Dessa små svalor bor under taket på mammas hus. Jag satt på en filt på gräsmattan när jag tog bilderna med mitt telezoom. Det har varit ovanligt fint och varmt väder i sommar så jag antar att det är därför de fått ungar en gång till!
 

 
Then there were some really cute and fun visitors...
Sedan kom några söta och jätteroliga besökare...


 
...for a strawberry cake partay! My mum had made one regular and one vegan strawberry cake, equally delicious.
...på jordgubbstårtkalas! Mamma hade svängt ihop en vanlig och en vegansk jordgubbstårta, båda jättegoda.

 
That's me after a lot of cake on a very warm and nice porch.
Där är jag efter mycket tårta på en varm, härlig veranda.
 
 
Oh, and meet my new little friend the ipad keybord! It's super cute, wasn't expensive and above all, it's quite comfortable and makes my ipad more of a mini computer. Will be bringing it next week when I travel to Italy, yay!
Och säg hej till min nya lilla kompis, ipad-tangentbordet! Jättesött och inte alls dyrt (299:- inkl moms) och framför allt gör det min ipad mer till en minidator och är bekvämt att skriva på. Kommer att ha med mig det nästa vecka när jag reser till Italien, hurra!
 
 
Finally, a sunset pic taken outside my mum's house. Ciao!
Till sist, en solnedgångsbild som jag tog utanför mammas hus.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig