Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, May 31, 2013

My prettified balcony, before and after / Min uppsötade balkong, före och efter


It's been very lovely weather for... actually for weeks now! I'm confused, but happy! Today I finally prettied up my balcony a lot. I had already put some colourful rugs on the floor, scrubbed the furniture and put a table cloth on the table, but everything else I did this afternoon.

Det har varit jättefint väder i.... faktiskt några veckor nu! Jag är förvirrad men glad. I dag tog jag mig i kragen och gjorde fint på balkongen. Jag hade redan lagt dit mattor, skrubbat möblerna och lagt på en liten duk som jag klippte av tyg jag hittade i garderoben, men allt annat fixade jag nu på eftermiddagen. I bought a tiny orange tree today and got it super cheap!
Köpte ett litet apelsinträd i dag för endast 50 kr! Vet inte varför jag fick det så billigt. Står 280 på prislappen..!


I figured if there's ever a time to put a stupid stone bird somewhere, it's now. Also, I created a sort of side table / shelf with some flooring.
Tänkte att om jag någonsin ska ställa en ful cementfågel någonstans så är det nu. Sedan så gjorde jag en hylla / ett sidobord av en bit golv som jag hade över.


Tadaaa! Glass flowers on a kind of fence.
Glasblommor på en sorts staket, hurra!


I got really dirty planting flowers but went all in and even touched dirt. Yuck. But I did feel very competent and I think they'll turn out pretty.
Jag smutsade ned mig totalt när jag planterade dessa och tog även i massa jord med händerna, blä! Men jag kände mig oerhört kompetent och tror blommorna kan bli fina.


Yay! Hurra!Share:

Friday, May 24, 2013

Sunshine, kittycats and Stockholm / Sol, katter och StockholmIt's been unbelievably warm and sunny lately, more than the entire summer last year, I think, when there were about two warm days... Yay for that and hope we'll get a real and long summer this time! I've been on a short trip to Stockholm to go to exhibits and I also met someone I've only chatted with who turned out to be super nice and fun in real life as well. Also been hanging out with my sister's cats! 

Det har varit jättevarmt och soligt den senaste tiden, mer än hela förra året tror jag när det kanske var två varma dagar på hela sommaren! Hurra för det och hoppas det fortsätter och blir en riktig och jättelång sommar! Jag har varit en kort sväng till Stockholm för att kolla utställningar och träffade även en kompis som jag bara chattat med och som visade sig vara lika trevlig och kul i verkligheten också. Har även hängt en hel del med min systers katter! 

Share:

Sunday, May 12, 2013

How to make me feel out of my depth / Hur man får mig att känna mig ute på djupt vatten


This weekend I was asked to shoot some audience pics at different events. One was a soccer game and another one was a children's opera performance. Sports and children! Oh dear. I had secretly wanted to shoot sports just to try something different, but I did feel quite lost when I arrived at the, um, arena? Area? Field? The sports place.

Nu i helgen blev jag ombedd att fota vimmelbilder på några olika evenemang, varav ett var en fotbollsmatch (Härnösands FF - Strömsbergs IF) och ett annat var en barnopera. Sport och barn, ojoj! I hemlighet har jag faktiskt haft lust att fota sport bara för att testa, men jag kände mig ganska lost när jag började leta efter matchen på... eeh... arenan, sport...stället, idrotts... Ja men på Högslätten i Härnösand. 

However, I quickly discovered that a) shooting sports is like shooting anything else. You measure the light, have timing and compose the photograph. b) It was actually really easy and fun in an unexpected way, because the players didn't know I was there and didn't have time to care about being photographed. This made it really easy for me to capture fun expressions and movements. So, ladies and gentlemen, I just might be available as a sports photographer as well from now on! Just don't ask me to say anything about the game itself or the result ;)

Till min förvåning upptäckte jag snart att fotbollsfotografering var som vilken annan fotografering som helst. Man mäter ljuset. Man har timing och komponerar bilden. Dessutom var det kul och enkelt på ett oväntat sätt eftersom spelarna inte visste att jag var där och inte hade någon tid att tänka på att de blev fotograferade. Därför var det lätt att fånga roliga uttryck och rörelser. Törs meddela er att från och med nu går det faktiskt att anlita mig som sportfotograf också..! Be mig bara inte att säga massa kloka saker om matchen eller vad det blev för resultat ;) 
Share:

Sunday, May 5, 2013

A spring ball and a fun celebration / En vårbal och att fira en ny doktor

Maria-Thérèse Sommar
photo by P Luusula
Maria-Thérèse Sommar
Last night I went to a spring ball...
I går kväll var jag på vårbal...

Maria-Thérèse Sommar, Härnösand
Maria-Thérèse Sommar

St Petri Logen Härnösand, Maria-Thérèse Sommar

...and earlier this week, I went to Umeå for my sister's husband's dissertation defense party.
...och tidigare i veckan reste jag till Umeå för att gå på min systers mans disputationsfest.


We were a bunch of family members and friends who waited and waited for him to finish the defense of his dissertation...
Vi var en massa familjemedlemmar och vänner som väntade och väntade på att han skulle vara färdig med disputationen...

Maria-Thérèse Sommar
photo by Louise


There he is! He looks happy!
Där är han! Och han ser glad ut!


(please allow me to selfishly brag that I did my sister's hair)
(tillåt mig själviskt skryta att jag hade gjort min systers frisyr)


The result arrived - he had earned his M.D.!
Resultatet kom - han hade klarat sin doktorsexamen!


In the evening there was a dinner and the next day we had a cake party :)
På kvällen var det festmiddag och dagen efter hade vi kakkalas :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig