Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, May 5, 2013

A spring ball and a fun celebration / En vårbal och att fira en ny doktor

Maria-Thérèse Sommar
photo by P Luusula
Maria-Thérèse Sommar
Last night I went to a spring ball...
I går kväll var jag på vårbal...

Maria-Thérèse Sommar, Härnösand
Maria-Thérèse Sommar

St Petri Logen Härnösand, Maria-Thérèse Sommar

...and earlier this week, I went to Umeå for my sister's husband's dissertation defense party.
...och tidigare i veckan reste jag till Umeå för att gå på min systers mans disputationsfest.


We were a bunch of family members and friends who waited and waited for him to finish the defense of his dissertation...
Vi var en massa familjemedlemmar och vänner som väntade och väntade på att han skulle vara färdig med disputationen...

Maria-Thérèse Sommar
photo by Louise


There he is! He looks happy!
Där är han! Och han ser glad ut!


(please allow me to selfishly brag that I did my sister's hair)
(tillåt mig själviskt skryta att jag hade gjort min systers frisyr)


The result arrived - he had earned his M.D.!
Resultatet kom - han hade klarat sin doktorsexamen!


In the evening there was a dinner and the next day we had a cake party :)
På kvällen var det festmiddag och dagen efter hade vi kakkalas :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig