Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, May 31, 2013

My prettified balcony, before and after / Min uppsötade balkong, före och efter


It's been very lovely weather for... actually for weeks now! I'm confused, but happy! Today I finally prettied up my balcony a lot. I had already put some colourful rugs on the floor, scrubbed the furniture and put a table cloth on the table, but everything else I did this afternoon.

Det har varit jättefint väder i.... faktiskt några veckor nu! Jag är förvirrad men glad. I dag tog jag mig i kragen och gjorde fint på balkongen. Jag hade redan lagt dit mattor, skrubbat möblerna och lagt på en liten duk som jag klippte av tyg jag hittade i garderoben, men allt annat fixade jag nu på eftermiddagen. I bought a tiny orange tree today and got it super cheap!
Köpte ett litet apelsinträd i dag för endast 50 kr! Vet inte varför jag fick det så billigt. Står 280 på prislappen..!


I figured if there's ever a time to put a stupid stone bird somewhere, it's now. Also, I created a sort of side table / shelf with some flooring.
Tänkte att om jag någonsin ska ställa en ful cementfågel någonstans så är det nu. Sedan så gjorde jag en hylla / ett sidobord av en bit golv som jag hade över.


Tadaaa! Glass flowers on a kind of fence.
Glasblommor på en sorts staket, hurra!


I got really dirty planting flowers but went all in and even touched dirt. Yuck. But I did feel very competent and I think they'll turn out pretty.
Jag smutsade ned mig totalt när jag planterade dessa och tog även i massa jord med händerna, blä! Men jag kände mig oerhört kompetent och tror blommorna kan bli fina.


Yay! Hurra!Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig