Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, February 12, 2013

Unexpected friendships / Oväntade vänskaper


Friday night - I had lost my keys, walked and walked in the cold to try to find them, had slept very badly for two weeks and generally was not having a good time. So I went to the music night at Hilma's café / restaurant, thinking I'd at least listen to music for a while and whatever. I was standing in line and the line was standing very still, so I started talking to this girl and ended up blurting out what I thought about the evening so far and she invited me to play Singstar with her and a coworker. Basically two strangers who were tons of fun (turns out I had met her once before and know her dad from a former job).

Fredag kväll - jag hade tappat nycklarna, promenerat kilometer efter kilometer i kylan och var utelåst, hade sovit uselt i två veckor och det var allmänt inte en rolig dag. Tänkte att jag går på Hilmas ett tag ändå, restaurang / café där det är musikkväll på fredagar. Lyssnar lite på musik och så. Ändå. Stod i en mycket långsam kö och det var tur, för jag började prata med en främmande tjej och hävde ur mig lite vad jag tyckte om dagen dittills. Hon bjöd in mig på Singstar tillsammans med henne och en vän från jobbet. Två främlingar som visade sig vara jätteroliga (vi kom också på att vi träffats förut då jag känner tjejens pappa från ett f.d. jobb). 


We created beautiful renditions of ABBA songs from before our time and more embarrassing newer songs.
Vi skapade vackra tolkningar av ABBA-sånger från innan vi fanns och även nyare, mer pinsamma melodier.


Then we went to Svensson's Bar and danced. All in all, two super nice former strangers who created a much-needed distraction.
Sedan gick vi på Svenssons och dansade. Två jättetrevliga f.d. främlingar som fixade världens bästa distraktion.


Morning came. We protested to protect the university in Härnösand - it is severely threatened and may be moved to another town. There were over 2 000 protesters in the library. I wrote an article about it and took a rather nice photo of a former prime minister of Sweden, Torbjörn Fälldin.
Det blev morgon. Vi protesterade mot hotet om nedläggning av Mittuniversitetet i Härnösand. Över 2 000 personer hade samlats i Sambiblioteket. Jag skrev en artikel om det och tog en ganska fin bild på förre statsministern Torbjörn Fälldin.

Torbjörn Fälldin, foto: Maria-Thérèse Sommar
Torbjörn FälldinFika!


Then I got a text message - I was invited to an opera performance, pronto! I hadn't slept much (again) but of course I went to the performance, pronto! It was really good.
Sedan fick jag ett sms med en inbjudan till en operaföreställning, direkt! Hade inte sovit mycket (nu heller) men självklart knallade jag iväg, direkt! Det var riktigt bra.


There was a mermaid.
Det var en sjöjungfru med.


I went home and asked the gods of coffee to help with my article writing and they did, and I actually eventually fell asleep as well.
Jag gick hem och bad kaffegudarna hjälpa mig med mitt artikelskrivande och det gjorde de, och faktiskt somnade jag till och med till slut.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig