Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, February 14, 2013

Happy returns / Att få något tillbaka


Like I mentioned before, I lost my keys during the weekend (luckily, friends have a spare key so I could eventually come inside my apartment). Today I got them back! Yay! Someone had handed them to the police. It was my house key and my car key as well... Luckily (again), my car was parked in a rather protected place.

Som jag skrev tidigare tappade jag nycklarna i fredags eftermiddag. Som tur är hade jag extranycklar hos vänner så jag kunde åtminstone komma in efter ett tag. I dag fick jag tillbaka nycklarna! Hurra! Någon hade lämnat in dem till polisen - det var både husnyckel och bilnyckel. Som tur var (igen) hade jag bilen parkerad på ett rätt säkert ställe. 


Koala lost an ear! Otherwise unharmed. Koalan har tappat ett öra! I övrigt oskadd.


I'm working on poetry and articles and photographs and shall put my keys on a string.
Jag arbetar med dikter och artiklar och fotografier och ämnar sätta fast mina nycklar i ett snöre.

Share:

2 comments

The Gossamer Tearoom said...

I'm so happy you found your keys! But not as happy as you are, I'm sure! Poor Koala! At least he is home with you again now!

Hugs,

Betty

robin said...

I am so glad to hear your keys were returned! :)

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig