Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, February 14, 2013

Happy returns / Att få något tillbaka


Like I mentioned before, I lost my keys during the weekend (luckily, friends have a spare key so I could eventually come inside my apartment). Today I got them back! Yay! Someone had handed them to the police. It was my house key and my car key as well... Luckily (again), my car was parked in a rather protected place.

Som jag skrev tidigare tappade jag nycklarna i fredags eftermiddag. Som tur är hade jag extranycklar hos vänner så jag kunde åtminstone komma in efter ett tag. I dag fick jag tillbaka nycklarna! Hurra! Någon hade lämnat in dem till polisen - det var både husnyckel och bilnyckel. Som tur var (igen) hade jag bilen parkerad på ett rätt säkert ställe. 


Koala lost an ear! Otherwise unharmed. Koalan har tappat ett öra! I övrigt oskadd.


I'm working on poetry and articles and photographs and shall put my keys on a string.
Jag arbetar med dikter och artiklar och fotografier och ämnar sätta fast mina nycklar i ett snöre.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig