Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, February 7, 2013

Lately / Den senaste tidenSnowy walks. Too much snow. Sick of winter.
Snöpromenader. För mycket snö. Less på vintern.


An invitation to a Downton Abbey themed cocktail party!
En inbjudan till ett cocktailparty med Downton Abbey-tema!


Worked as a gala photographer Saturday...
Jobbade som galafotograf i lördags...


...and took lots of photos and wrote this article here
...tog mängder av bilder och skrev den här artikeln


Worked with images and words and translations
Jobbat med ord och bilder och översättning


Got this lovely gift from a Facebook friend!
Fått detta fina paket från en Facebookvän!


Even though I sent him these photos the first day on his new job
Trots att jag skickat dessa bilder första dagen på hans nya jobb


Taken photos of flowers in the dark
Fotograferat blommor i mörkret


Been to Sollefteå to photograph a scar for insurance purposes; also visited a friend, went shopping a little bit and had coffee and very, very dark chocolate cake. What about you?
Varit till Sollefteå för att fotografera ett ärr åt försäkringsbolag; hälsade även på en vän, shoppade lite, fikade väldigt mörk chokladkaka. Själv då?

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig