Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, August 23, 2012

My sister's wedding / Min systers bröllopLast Saturday, August 18, my sister married Johan at a gorgeous manor house outside Umeå. I know I left you hanging there with the first part of my story but alas, I've had so much to do since I came home and haven't finished sorting through all the photos yet...

I lördags, 18 augusti, gifte sig min syster med sin Johan på den fina Baggböle herrgård utanför Umeå. Jag vet att jag var lite taskig där som började berätta och sedan inte fortsatte men jag har haft så mycket att göra sedan jag kom hem, har inte gått igenom alla bilder än och jag tror vi är lite trötta och tagna allihop efter detta!I think we are all still a bit tired and overwhelmed by it all but it was a wonderful, happy, beautiful wedding! It's also possible that I have a bit of performance anxiety since I want these photos to be the best ever and my sister and her husband are both very good photographers (even though they don't work as such). These are a few of my photos.

Möjligt att jag även har prestationsångest för jag vill att de här bilderna blir bäst och min syster och hennes man är båda väldigt bra fotografer (även om de inte jobbar med det). Det var ett fantastiskt vackert, roligt, glatt bröllop! Här kommer några av bilderna.

I held a speech at the dinner...
Jag höll tal under middagen...

photo by Louise

...and sang at the ceremony with the help of my wonderful friend and former singing teacher Karin. She also performed a solo song. The one I sang with her was Come What May, my sister's favourite song, from the musical movie Moulin Rouge. It went really well! We didn't have time to practise at all at the location because I was late and then the rain started to pour down so the outdoor ceremony had to be quickly moved indoors, piano and all, before the couple arrived... But everything was alright in the end. Oh, and I got to hold the ring and give it to Johan, with the help of my mum who held it while I was singing!

...och sjöng på ceremonin med hjälp av min kära vän Karin som också varit min sånglärare. Hon sjöng också solo. Den jag sjöng tillsammans med henne var Come What May, min systers favoritsång ur musikalfilmen Moulin Rouge. Vi hann inte öva alls på herrgården för jag var så sen och det började hällregna så utomhusceremonin fick snabbt bäras in, piano och allt, innan brudparet kom... Men det gick bra. Jo, och jag fick ge ringen till paret, med hjälp av min mamma som höll den medan jag sjöng!


It was surreal to watch them walk inside, like they were two beautiful dolls!
Det kändes overkligt att se dem komma in, som om de var två vackra dockor!


with mamas and sisters, photo by Johannes Hedtjärn. 
med mammor och systrar, foto av Johannes Hedtjärn.


This is our dad's youngest child Marcus, our brother.
Detta är vår bror, pappas yngsta barn Marcus.


Our dad, sitting next to my aunt, and his wife Farideh.
Vår pappa som sitter med min moster och hans fru Farideh.


Everyone!


Louise & Johan Sommar!

I will probably post more photos later when I've sorted through everything... there are lots!
Jag kommer nog att lägga ut fler bilder senare när jag gått igenom allt... det finns mycket!The monogram I made for them
Monogrammet jag gjorde åt demShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig