Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, August 29, 2012

Diary of a vampire / En vampyrs dagbok


As you may recall, I'm in a vampire movie, and a magazine called Yippie has published part of my vampire diary along with my photos in their current issue :) It came out today and I'm really pleased with how it all turned out.
Som ni kanske minns är jag med i en vampyrmusikalfilm, och tidningen Yippie har nu publicerat min vampyrdagbok med tillhörande fotografier :) Tidningen kom ut i dag och jag är väldigt nöjd med hur de gjort layouten och sånt.


They wanted me to takes some photos and write about what it's like to be in a vampire movie musical, but I instantly thought they meant I should write as if I really were a vampire, so it's parts of a diary in which I start off as someone who is in a movie but gradually turns into a real vampire. Oh, and I kill off the director in the text and we eat him!
De ville att jag skulle fotografera och skriva om hur det är att vara med i en vampyrfilm, men jag trodde direkt att de ville att jag skulle skriva som om jag var en vampyr, så det blev en text i dagboksform där det börjar med att jag är med i en vampyrfilm men gradvis blir jag vampyr på riktigt. Jo, och så dödar jag regissören Caj-Åke Hägglund och vi käkar upp honom. Elakt men sant!

'

Another fun thing is that my best friend is on the cover of the magazine! It's an article about her art zine Velodrom.
En annan rolig sak är att min bästa kompis är på omslaget! Det är en artikel om hennes konstzine (oberoende konsttidning) Velodrom.Can you see me on the poster?
Ser ni mig på affischen?


Vampire self portrait. 
Vampyrsjälvporträtt.


The magazine can also be read online! The movie opens September 22 at the cinema in Härnösand. Tidningen kan också läsas på internet! Och filmen har premiär 22 september på bion i Härnösand.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig