Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, August 5, 2012

Music festivals, a wedding, kitty ears - a picture diary of the past few days / Festivaler, bröllop och kattöron - en bilddagbok över de senaste dagarna


Let's see... It's Sunday evening now... Since Wednesday evening, I've played a movie vampire, worked as a photographer at two music festivals in different places (twice in one of them), taken portraits for an interview, photographed naked men on rocks, bought a finger monkey and kitty ears, played with my sister's kittens and totally fooled one of them I had turned into a kitty (she licked my kitty ear), driven my car for hours and hours to go to all of these places, listened to music I liked and didn't like so much, had dinner in a glamorous tent, invited myself to dinner at my aunt's house (not a tent), fallen out of my car very gracefully into a photo shoot and scraped my knee, woken up late this afternoon and generally had a very good time. 

Få se, nu är det söndag kväll. Sedan i onsdags kväll har jag spelat filmvampyr, jobbat som fotograf på två musikfestivaler - Urkult i Näsåker, två gånger, och Broöppning i Härnösand, tagit porträtt till en intervju, fotograferat nakna män på klippor, köpt en fingerapa och kattöron, lekt med systers kattungar och lurat en av dem att jag blivit katt - hon slickade mitt kattöra, kört bil i timmar till alla dessa ställen, lyssnat på musik som jag gillade och inte gillade så mycket, ätit middag i ett glamouröst tält, bjudit in mig själv på middag till moster (inte i ett tält), graciöst ramlat ur bilen på väg till fotografering och skrapat upp knäet, vaknat sent på eftermiddagen i dag och på det hela taget haft det väldigt roligt. 


Me on the rocks in Näsåker, photo by Gussie Ericsson


This is me and the journalist from Kulturguide Västernorrland having a grand time in a restaurant tent and on the rocks in Näsåker where the festival was.
Det här är jag och journalisten från Kulturguide Västernorrland där vi har det trevligt i ett restaurangtält och på klipporna i Näsåker där festivalen Urkult äger rum.


The moose is much honoured in Näsåker. The rock engravings on the right are 
6 000 years old!
Älgen hedras rejält i Näsåker. Hällristningarna till höger är 6 000 år gamla!
Dinner at my aunt Marianne and her husband Olle's place
Middag hos min moster Marianne och hennes man Olle


Thank you, battery percentage, for sticking with me until I knew where I was supposed to turn, at 2.14 at night on a dirt road in a forest
Tack, kära batteriprocent, för att du räckte tills jag visste var jag skulle svänga, klockan 2.14 på natten på en grusväg i en skog


Yesterday: a wedding photo shoot...
I går: bröllopsfotografering...


...and another music festival! Below is a short clip of Alina Devercerski singing Flytta på dej (Get out of the way), an oddly appropriate song considering the inconsiderate photographer standing in front of me and everyone, shooting her nostrils!
...och en till musikfestival! Här ett kort klipp med Alina Devercerski som sjunger Flytta på dej, en sällsamt passande sång med tanke på den aaaningen klumpige fotografen som stod i vägen framför mig och flera andra och fotograferade Alinas näsborrar!I'm tired now. Ciao!
Jag är trött nu. Hej!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig