Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, July 14, 2012

A walk through the secret garden, Il Giardino Segreto / En promenad i den hemliga trädgården


You already know the secret garden - today I went back there to spend some time with the statues and trees and mini turtles and squirrels and birds...
Ni känner redan till den hemliga trädgården - i dag återvände jag dit och tillbringade en ganska lång stund med statyerna och träden och småsköldpaddorna och ekorrarna och fåglarna...


Perhaps you didn't know that the garden is in Rome
Ni kanske inte visste att trädgården finns i Rom
Can I stay a while longer?
Kan jag stanna lite längre?Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig